Systemy alarmowe

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika, kartę zbliżeniową lub przez pilota .

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

Wykonujemy instalacje wedle potrzeb klienta, przed montażem ustalamy z klientem i dobieramy odpowiedni system alarmowy. Nie zawsze najbardziej rozreklamowany system jest najskuteczniejszy.

Załatwiamy formalności po montażu z firmą ochroniarską wybraną przez klienta w celu ochrony i monitoringu systemu alarmowego założonego przez naszą firmę.