Pomiary Elektryczne

 

Wykonujemy pomiary:

  • Okresowe (roczne i pięcioletnie)

  • Po wykonawcze

  • Oświetlenia podstawowego

  • Oświetlenia awaryjnego

  • Oświetlenia ewakuacyjnego

  • Badanie Wyłączników Przeciwpożarowych

  • Pomiar Instalacji odgromowych