Rejestr Czasu Pracy

Do identyfikacji pracowników i związanych z nimi zdarzeń rejestratory czasu pracy i kontroli dostępu wykorzystują przeważnie karty zbliżeniowe typu RFID wraz z opcjonalnym hasłem dostępu. Na rynku istnieją również rejestratory, które wykorzystują do identyfikacji osoby jej dane biometryczne, takie jak np. odcisk palca. Pozwala to na pozbycie się nieprawidłowości takich jak przekazanie karty innej osobie lub jej podrobienie. Ponadto posiadają one zwykle wbudowana kamerę, która wykonuje zdjęcia osoby w momencie podejmowania przez nią prób identyfikacji.

Dużym uproszczeniem RCP jest np. pomiar czasu pracy w zakładzie pracy, system raportuje do oprogramowania kiedy pracownik wszedł do zakładu, kiedy wyszedł służbowo, wrócił i kiedy opuścił miejsce pracy. Raport który się generuje na koniec miesiąca może być wykorzystywany jako podstawa do wypłaty lub lista obecności.

Każdą instalację traktujemy inaczej- każda jest inna, w zależności od potrzeb postawionych przez klienta.