Bezpieczeństwo osób i mienia stało się w obecnych czasach sprawą priorytetową zarówno w domach prywatnych oraz instytucjach publicznych.

Systemy kontroli dostępu zapewniają:

 • kontrolę dostępu do pomieszczeń, budynków, obiektów
 • monitorowanie ruchu na określonym obszarze
 • zmniejszenie ryzyka strat wynikających z ewentualnej kradzieży
 • obniżenie kosztów działalności firm poprzez redukcję personelu ochrony fizycznej
 • dozór nad przepływem osób między poszczególnymi strefami bądź budynkami

Obiekty, w których można dokona montażu systemu kontroli dostępu:

 • biura, hale, magazyny
 • duże przedsiębiorstwa
 • banki
 • instytucje oświatowe
 • placówki służby zdrowia
 • budynki administracji publicznej (np. policja, wojsko, archiwa)

Korzystamy z najlepszej jakości sprzętu od czołowych producentów:

 • ROGER
 • KADE

Niezawodne prowadzenie ewidencji czasu pracy jest kluczową częścią każdego biznesu.

Korzyści, które wynikają z wdrożenia systemu RCP:

 • Zdyscyplinowanie pracowników
 • Kontrola wejść i wyjść
 • Możliwość sprawdzenia pracowników w czasie rzeczywistym
 • Ograniczenie papierowych kartotek pracowniczych
 • Korzystamy z najlepszej jakości sprzętu od czołowych producentów:
 • ROGER