systemy detekcji gazów

  „Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow. 60kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk, wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów.” Systemy, które zabezpieczają przed wybuchem są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych i tak samo jak one wymagają okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresach zalecanych przez producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Prowadzimy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów dla kotłowni gazowych oraz hal garażowych.

Korzystamy z najlepszej jakości sprzętu od czołowych producentów:

  • Gazex
  • Polon